சட்ட விரோத கைது மற்றும் காவலர்களின் மிருகச்செயல் குறித்த சிறு கட்டுரை

முன்னுரை: காவலர்களின் மிருகச்செயல் அல்லது காவலர்களின் வன்முறை என்பது ஒரு சிவில் உரிமை மீறல் என்று சட்டபூர்வமாக வரையறுக்கப்படுகிறது, அது ஒரு செயலிருக்கு எதிராக தேவையற்ற அல்லது அதிகப்படியான சக்தியை பயன்படுத்துவதாகும். காவலர்களின் மிருகத்தனம் என்பது ஏதேனும் ஒரு நடைமுறையை செயல்படுத்தும்போது அதிகப்படியான உடல்ரீதியான தாக்குதல் அல்லது வாய்மொழி தாக்குதலை சந்தேக நபர்கள் மீது பயன்படுத்துவதாகும். … Continue reading சட்ட விரோத கைது மற்றும் காவலர்களின் மிருகச்செயல் குறித்த சிறு கட்டுரை

Prevention of Money Laundering Act and its Gainsaying with Fundamental Rights

Introduction Prevention of Money Laundering Act, 2002 is one of the legislation, whose provisions have been frequently challenged to be arbitrary and violative of Fundamental Rights of the citizens. The legislature has diligently maintained the arbitrary feature of the Act … Continue reading Prevention of Money Laundering Act and its Gainsaying with Fundamental Rights